Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог книги – съдържа библиографски описания на книгите и некнижните носители (компактдискове, DVD, аудиокасети, графични, картографски, нотни издания и др.) постъпили в Общинска библиотека “Искра” до момента.
Електронния каталог съдържа над 56 000 записа.
База данни "Краезнание" – включва аналитични описания на статии от местни, регионални и национални продължаващи издания, годишници, периодични сборници и др. Статиите отразяват историческото, културното, образователното и стопанско развитие на Казанлък и региона, природните ресурси и забележителностите, археологическите находки, празниците и етнография, работата на местната власт и неправителствените организации, политиката, видните казанлъчани, допринесли за просперитета на края.
С максимална пълнота се разкриват имената на лицата, за които става дума, географските понятия, анотации, индексите по УДК и ТККЛ и др.
Електронната база данни "Краезнание" се изгражда от 2000 година до днес и към момента съдържа над 28 000 описания.
Последна актуализация: 01.07.2024 г.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА

Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
За допълнителна информация вижте Помощ.